Aktualności

mapa gminy
10.08.2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
Szanowni Państwo informujemy, że w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia  br. można zapoznać się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZAPLINEK.                Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Czaplinka z dnia  24 czerwca 2020 r.  
Logo PSR
05.08.2020
Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020
Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska.
21.09.2020
KAMIENNE KRĘGI GOTÓW
     W lesie pomiędzy Pławnem a Starym Kaleńskiem, na terenie Nadleśnictwa Świerczyna, znajduje się niezwykłe miejsce związane z historią starożytnej Europy. Spomiędzy sosen i leśnej ściółki wyłaniają się większe i mniejsze głazy oraz kamienie, dając świadectwo bytności na naszych ziemiach w I-III w. n.e. wschodniogermańskiego ludu Gotów.
21.09.2020
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.
Dnia 24 września 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania), zwołana
zmiana terminów płatności za odpady
21.09.2020
Informujemy, że od 1 września 2020 roku ulegają zmianie terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi !
Urząd Miejski w Czaplinku przypomina o zmianie terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXII/194 /2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności należy dokonywać w następujących terminach:

Strony