15.07.2019

X Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku

X Sesja Rady Miejskiej

Dnia 17 lipca 2019 roku o godz. 8.00 odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019 r. (druk nr 92/19);
    2. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019-2029(druk nr 93/19);
    3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Czarnym Małym na terenie gminy Czaplinek (druk nr 94/19).
  1. Komunikaty.
  2. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 Istnieje możliwość obejrzenia „na żywo” przebiegu posiedzenia Rady Miejskiej. W tym celu proszę kliknąć link poniżej:
 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 8:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 7:55).