Zapytaj Burmistrza

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wypełnij pole.

Najczęściej zadawane pytania

 

Zwracam się o zajęcie stanowiska w związku z wpisem na portalu społecznościowym FB przez Starostę Drawskiego pana Stanisława Kuczyńskiego, odnośnie cmentarzy na terenach wiejskich. Pan Starosta umieścił zdjęcia na których widać nie skoszoną trawę i słupki ogrodzeniowe wskazują dziurawe ogrodzenie. Ponadto opisuje, że to wszystko dzięki „dobrej zmianie” tak jest i za co mieszkańcy mają płacić. Wcześniej mieszkańcy robili to w czynie społecznym i było lepiej. Gdy odniosłem się do tego wpisu nie zgadzając się z tą opinią zostałem od razu wyrzucony z grona znajomych aby nikt nie mógł przeczytać mojego komentarza i jak to jest od strony formalno prawnej. Pan Starosta jako urzędnik jako były przewodniczący Rady Miasta wie co na ten temat mówią przepisy o zadaniach własnych gminy. Mimo tego swoim wpisem sugeruje do łamania przepisów. Nie bardzo to rozumiem, ku czemu ma to służyć dlatego proszę o publiczne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Czaplinku
Michał Olejniczak


 

Szanowny Panie Michale!

Dziękuję za zainteresowanie opinii publicznej problematyką cmentarzy wiejskich, frapujacą ostatnio różnych forumowiczów, którzy nie mają większego pojęcia o czym „dyskutują”. Odpowiadając na Pańskie pytania, sformułowane na piśmie, uznałem za właściwe wypowiedzieć się na form Internetu i w prasie lokalnej, aby prawda o cmentarzach wiejskich dotarła do jak największej liczby mieszkańców.

W Nr 124 Kuriera z grudnia ub.r. pisałem obszernie, dając wykładnię o powodach i zasadach przejęcia cmentarzy wiejskich przez administrację gminną.

Przypomnę, iż Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 pkt 1 stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują w ppkt 13 - sprawy cmentarzy.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w art. 1 pkt 1 stanowi, że zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Dalej w art. 2pkt 1 mówi, że utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi, a takimi są też cmentarze wiejskie, burmistrz może powierzyć osobom prawnym lub fizycznym. W naszym gminnym przypadku zarządzanie cmentarzami: miejskim i wiejskimi, z dniem 1 stycznia b.r. przekazałem Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

         Cmentarz jest traktowany jako miejsce uświęcone i miejsce kultu. Mając na względzie także uregulowania prawne, poszanowanie dla tego szczególnego miejsca wyraża się m.in.: poprzez założenie ewidencji grobów i kwater, ogrodzenie cmentarza, utrzymanie czystości i estetyki otoczenia, dochowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, zapewnienie opiekunom grobów warunków do ich pielęgnacji.

Dotychczas, nie na wszystkich cmentarzach wiejskich powyższe zadania były właściwie realizowane. W ciągu kilku miesięcy b.r. ZGK uporządkował kwestie prawne, organizacyjne i wykonał wiele inwestycji, przedstawionych w poniższej tabeli.

Zestawienie prac wykonanych na Cmentarzach Komunalnych 
w pierwszym półroczu 2017 r.

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia (zadania)

Koszt zł

1.

Wykonanie bram wjazdowych wraz z furtkami do cmentarzy w miejscowościach: Czarne Wielkie, Siemczyno, Kluczewo, Rzepowo.

13 870,00

2.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 160 mb do cmentarza w Czarnem Wielkiem.

14 630,32

3.

Utwardzenie kostką brukową wjazdu na teren cmentarza w Czarnem Wielkiem – 32 m 2

4920,00

4.

Zakup i montaż gablot przed siedmioma Cmentarzami Gminnymi.

8074,27

5.

Wymiana zniszczonych przęseł ogrodzenia i likwidacja boksu śmietnikowego na terenie cmentarza w Siemczynie.

1200,00

6.

Przewóz i umieszczenie w Lapidarium na terenie Cmentarza w Czaplinku elementów starych nagrobków z cmentarzy Gminnych.

600,00

7.

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 115, 46 m3

14 536,42

8.

Koszenie i podkaszanie terenów zielonych na terenie Cmentarzy Gminnych kosiarką bijakową i  wykaszarkami  żyłkowymi.

7800,00

9.

Dostawa wody – 180 m3

777,60

10.

Założenie - utworzenie ewidencji grobów na cmentarzach
(wraz z dokumentacją fotograficzną).

4500,00

 

Razem

70 908,61

         Bodajże na początku sierpnia, nie wiedzieć dlaczego, Pan (bo chyba nie Starosta Drawski) Stanisław Kuczyński, ponownie porusza w Internecie sprawę „skomunalizowania” cmentarzy wiejskich, w tym cmentarza w Czarnem Wielkiem. Piszę ponownie, bowiem w trakcie konsultacji społecznych poprzedzających przejęcie cmentarzy wiejskich przez ZGK, Pan Stanisław w Internecie nawoływał do społecznego oporu i łamania prawa. W rezultacie tych akcji, jedynie mieszkańcy Czarnego Wielkiego nie wyrazili aprobaty dla objęcia cmentarza administracją gminną. Obecnie ta sprawa odżyła, pewnie dlatego, że nie ma ważniejszych tematów.

Pan Stanisław kłamliwie opisuje sytuację cmentarza w Czarnem Wielkiem na podstawie „dziury”, jaka powstała w ogrodzeniu cmentarza podczas montażu nowej bramy. Wyszydza i deprecjonuje decyzje Burmistrza i Rady Miejskiej odnośnie „komunalizacji” cmentarza i działalność ZGK na tym obiekcie, za nic mając prawo. Jednocześnie nie zauważa, że oprócz technologicznej dziury na cmentarzu wykonano: nową bramę z furtką, tablicę (gablotę) ogłoszeń i informacji, wjazd z kostki brukowej. Przede wszystkim doprowadzono do cmentarza wodę, jako ostatniego w Gminie. Pan Stanisław Kuczyński był sołtysem Czarnego Wielkiego i wody nie doprowadził, był radnym, a nawet Przewodniczącym Rady Miejskiej i wody nie doprowadził. Uczynił to dopiero Burmistrz Kośmider. Wstyd Panie Stanisławie, aby z tego czynić mi zarzut.

         Dzielnie wspiera Pana Kuczyńskiego były sołtys Machlin Roman Gajewski. To prawda Panie Romanie, że na początku tego wieku w czynie społecznym mieszkańcy wykonali ogrodzenie cmentarza w Machlinach, które kosztowało Gminę prawie 4 tys. zł. Natomiast w 2013 r., po interwencji Sanepidu, bo tak sołtys dbał o cmentarz, Gmina wykonała nowe ogrodzenie za cenę ponad 18,5 tys. zł. Nie mieści się w tym koszt wywozu różnych śmieci i gruzu, jaki zalegał na tyłach nekropolii (dokumentacja zdjęciowa do wglądu).

         Jak z pierwszej tabeli wynika, od czasu przejęcia cmentarzy ZGK wydał na nie prawie 71 tys. zł. Natomiast z opłat poniżej przedstawionych uzyskał nieco ponad 18,7 tys. zł. Bilans dla Czarnego Wielkiego wynosi: wpływy z opłat mieszkańców prawie 2 tys. zł, a inwestycje to co najmniej 25 tys. zł. W Machlinach wpływy z opłat prawie 3 tys. zł, natomiast inwestycje na razie ok. 1,8 tys zł. Do inwestycji oczywiście nie zaliczamy opłat za wywóz śmieci, koszenie, czy dostawę wody.

L.p.

Cmentarz

Kwoty wpłacone

1.

Broczyno

3103,29 zł

2.

Czarne Wielkie

1996,29 zł

3.

Kluczewo

3516,57 zł

4.

Machliny

2942,16 zł

5.

Psie Głowy

1611,30 zł

6.

Rzepowo

2467,38 zł

7.

Siemczyno

3103,29 zł

 

Razem

18 740, 28 zł

Ubolewam, że został Pan wykluczony z grona znajomych Pana Stanisława Kuczyńskiego, ale tak niestety działają grona towarzystwa wzajemnej adoracji. Opinie krytyczne, czy choćby merytoryczne, jeśli nie są zgodne z „linią programową” grupy znajomych, ulegają eliminacji. Bowiem nieprzychylny komentarz nie może być rozpowszechniany. Nikt nieproszony nie może wtykać swego nosa w nie swoje sprawy.

 

Chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami z urlopu spędzonego w gminie Czaplinek. Dodam, że od ponad 30 lat regularnie odwiedzam Pojezierze Drawskie, przebywając najczęściej we wsi Głęboczek nad Jeziorek Krosino.

Niestety z wielkim smutkiem muszę stwierdzić, że z roku na rok obniża się poziom zagospodarowania turystycznego. Również w tym roku, podczas wakacji spędzonych we wsi Głęboczek problem ten uwidocznił się znacząco - brakowało zadbanych plaż.

Plaża gminna nad Jeziorem Krosino od strony wschodniej, funkcjonująca przy dawnym Ośrodku Wypoczynkowym PKP (Natura) była niezadbana, brudna, zaśmiecona, a zejście do jeziora było nieoczyszczone z trzcin, sitowia i innych roślin. W efekcie liczna grupa turystów, którzy spędzali urlop we wschodniej części wsi Głęboczek (w domkach i na kwaterach m.in. Agroturystyka Monika, Gospodarstwo Agroturystyczne "Chotkiewiczówka", "Domki pod lasem") nie miała możliwości korzystania z uroków jeziora. Oczywiście pozostawała możliwość 2-kilometrowej wyprawy na plażę od strony północnej jeziora, ale w ten sposób na tej plaży było tłoczno i nie miało to już nic wspólnego z komfortowym wypoczynkiem. Nadmienię, że pamiętam lata świetności plaży wschodniej (lata 80. i 90.) - wówczas plaża była czysta, szeroka, ze sprzętem pływającym i dwoma pomostami. Czy dziś nie mogłoby być podobnie?
Zaniepokojony tą sprawą zasięgnąłem informacji u sołtysa wsi, który poinformował mnie, że gmina nie będzie już utrzymywała plaży wschodniej i zostanie ona zlikwidowana.

W tej sytuacji zastanawiam się, czy taką ścieżką rozwoju powinna podążać gmina, której wielkimi walorami są wartości dziś deficytowe - czystość powietrza i wód, spokój, a także dzikość przyrody. Również takie potencjały wskazujecie Państwo w opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020. Liczę więc, że niekorzystana sytuacja się zmieni i gmina będzie znów opierać własny rozwój lokalny o to co najcenniejsze, odbudowując i wzbogacając infrastrukturę turystyczną. My, wczasowicze właśnie po to przyjeżdżamy i spędzamy tu urlop, aby z tych dóbr korzystać i miło spędzać czas. Z pewnością brak odpowiedniej infrastruktury będzie czynnikiem hamującym rozwój turystyki w Państwa gminie.

Apeluję więc i proszę o niepodejmowanie działań zmierzających do likwidacji plaży wschodniej we wsi Głęboczek, z której - jak się potwierdziło również podczas tegorocznych wakacji - chcą korzystać wczasowicze spędzający tam czas. Funkcjonowanie tylko jednej plaży (od strony północnej) jest niewystarczające dla tej miejscowości i nie zaspakaja potrzeb licznie przybywających do wsi turystów. Mam nadzieję, że w kolejnych latach plaża ta będzie utrzymywana i zagospodarowywany, wzbogacając kompleksową ofertą turystyczną Państwa gminy.

Będę wdzięczny za odpowiedź w tej sprawie.

Z pozdrowieniami,
Wojciech Maleszka

 


Szanowny Panie Wojciechu!

Dziękuję za merytoryczne zainteresowanie się problematyką zagospodarowania turystycznego naszej Gminy, a przynajmniej w rejonie Głęboczka. Poniżej podaję wyjaśnienia odnośnie sytuacji nad j. Krosino, oraz działań proturystycznych podejmowanych na terenie całej Gminy Czaplinek.

Na terenie Głęboczka niestety, jako Gmina Czaplinek, nie posiadamy swoich terenów z bezpośrednim dostępem do jeziora. Chcąc zapewnić mieszkańcom i turystom możliwość korzystania z ogólnodostępnych plaż, od wielu lat dzierżawimy od Nadleśnictwa Czaplinek tereny nad jeziorem Krosino.

W czerwcu br. Sołectwo Głęboczek złożyło wniosek do Gminy Czaplinek
o rozwiązanie umowy dzierżawy na tzw. plażę wschodnią. W związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem do Nadleśnictwa o rozwiązanie umowy na dzierżawę tej plaży, i od tego roku nie zajmujemy się już jej utrzymaniem, pozostawiając ją w gestii sąsiadującego OW. W porozumieniu z właścicielem powyższego ośrodka, Gmina przygotowuje projekt budowlany pomostu dla tej plaży, który zajmie się realizacją inwestycji.

Na dzierżawionym terenie przy tzw. plaży północnej wybudowana została podstawowa infrastruktura turystyczna, która służy mieszkańcom i wszystkim wypoczywającym. Ponadto planowana jest jej dalsza rozbudowa poprzez budowę pomostu stałego o długości 24 mb, który obecnie jest projektowany i był uprzednio uzgodniony z samorządem wsi Głęboczek.

Odnosząc się do Pana maila nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że „z roku na rok obniża się poziomu zagospodarowania turystycznego”. Poniżej przedstawiam informacje na temat działań zrealizowanych w gminie Czaplinek na rzecz mieszkańców i turystów przez ostatnie 7 lat, i tak:

- częściowe zniesienie rygorów strefy ciszy na j. Drawsko, w tym umożliwienie pływania statków spacerowych, udostępnienie wydzielonego akwenu dla sportów motorowodnych (motorówki, narciarze itp.), umożliwienie wędkarzom korzystania z silników zaburtowych na całym jeziorze;

- zakup katamaranu spacerowego „Perkoz” i rejsy statkiem po wyznaczonych trasach, w perspektywie uruchomienie regularnej linii tramwaju wodnego;

- wybudowanie nowych pomostów: w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, w Kluczewie, w Starym Drawsku, w Siemczynie, w Broczynie, na wyspie Bielawie oraz na j. Krzemno;

- pozyskanie z Agencji Nieruchomości Rolnych działki w Starym Drawsku na urządzenie plaży wiejskiej;

- wybudowanie infrastruktury turystycznej w postaci małej architektury (altany, ławostoły, kosze na śmieci itp.) nad brzegiem j. Drawsko w Kluczewie, Starym Drawsku, na Bielawie;

- zbudowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Niwce;

- wybudowanie slipu do wodowania jachtów kilowych w Czaplinku;

- utworzenie Klubu Żeglarskiego przy OSW, gdzie szkolą się najmłodsi żeglarze pod patronatem Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego;

- poprawienie estetyki nadbrzeża poprzez zlikwidowanie trzech zdekapitalizowanych blaszanych hangarów (na bazie „policyjnego” powstał mini pomost);

- wybudowanie z inicjatywy i sumptem wędkarzy wiaty na terenie stanicy PZW;

- ustawienie czterech ozdobnych ławek wokół jeziora w granicach miasta;

- przebudowa ul. Jeziornej, biegnącej wzdłuż brzegu jeziora;

- wykonanie projektów budowlanych pomostów stałych, bądź pływających na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach: Machliny, Piaseczno, Rzepowo, Sikory, Żerdno, Głęboczek;

- wykonanie projektu budowlanego falochronu zabezpieczającego nad j. Drawsko przy OSW w Czaplinku;

- na OSW wykonano nowe pokrycie dachu na hangarze i wymieniono ogrodzenie ośrodka;

- corocznie prowadzone są akcje czyszczenia brzegów i dna j. Drawsko przez Klub Płetwonurków „Mares” z Koszalina;

- od dziewięciu lat organizujemy Ogólnopolski Turniej Wędkarski Trzech Miast;

- uregulowane zostały brzegi i dno Czaplineckiej Strugi,

- budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa przy j. Drawsko l=250 mb na odcinku od parkingu przy ul. Złocienieckiej do ul. Komunalnej.

Przed nami kolejne działania:

- realizacja projektu budowlanego przebudowy Rynku i ulic: Ogrodowa, Górna, Apteczna – czyli biegnących do j. Drawsko;

- budowa 6 pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo, Głęboczek, Piaseczno i Żerdno termin realizacji rok 2018;

- przystąpienie do wspólnego z Zespołem Parków Krajobrazowych projektu, finansowanego z funduszy unijnych, rozbudowującego infrastrukturę turystyczną wokół j. Drawsko, w tym budowa platformy widokowej w parku za dworcem PKS;

- budowa wieży ppoż na Spyczynej Górze, jako wieży widokowej. Inwestycja realizowana przy udziale Gminy Czaplinek przez ZPK i Nadleśnictwo Czaplinek w 2018 r.;

- modernizacja przenośki kajakowej na rz. Drawa przy młynie w Głęboczku, realizowanej przez RZGW przy okazji budowy przepławki dla ryb;

- przygotowanie do rozbiórki zdekapitalizowanego tzw. „pomostu żelaznego” i budowa na tym samym miejscu pomostu stałego z altaną na wodzie;

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż j. Drawsko w granicach miasta o l=3,1 km.

Ponadto, zarówno mieszkańcom naszej Gminy, jak i turystom służy infrastruktura sportowa i rekreacyjna znajdująca się w mieście i na terenach wiejskich, w tym m.in.:

- kompleks sportowo-rekreacyjny na byłym lotnisku wojskowym w Broczynie: lotnisko sportowe, tor szutrowy dla samochodów i motocykli, strzelnice sportowe 25 m i 50 m;

- tor motocrossowy Niwka;

- 23 place zabaw dla dzieci;

- park linowy;

- 3 zielone siłownie;

- szachy plenerowe;

- trasa Nordick Walking;

- ścieżka zdrowia PZU;

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej działania nie przemawiają za hamowaniem rozwoju turystyki i obniżaniem się poziomu zagospodarowania turystycznego w naszej gminie.

 

 


W odpowiedzi na toczącą się społeczną dyskusję na temat Megafermy trzody chlewnej  informuję, że z mieszkańcami naszej Gminy i Radnymi RM dzieliłem się już w przeszłości wiedzą, jaką wówczas posiadałem na ten temat.
Pierwszym dokumentem, jaki wpłynął do Urzędu Miejskiego, była oferta spółki Progress Poland, którą otrzymałem podczas spotkania z Prezesem spółki w dniu 24 maja ub.r. Oferta ta, z uwagi m.in. na swój rozmach inwestycyjny, budziła moje wątpliwości co do możliwości jej realizacji, i dlatego nie nadawałem jej publicznego biegu. Kiedy Prezes Spółki zaproponował mi spotkanie w powyższej sprawie w połowie listopada ub.r., (które jednak nie doszło do skutku), zdecydowałem o przedstawieniu oferty Radnym RM, uznając, że jest to odpowiedni czas na jej upublicznienie, ponieważ budowa fermy stała się już prawdopodobna. Następnie problematyka Megafermy była rozpatrywana podczas posiedzeń komisji RM, informowałem o tym także podczas sesji RM, oraz pisałem na łamach Kuriera Czaplineckiego (Nr 125 i 127). Spotkałem się także w tej sprawie w dniu 23 lutego b.r. z mieszkańcami sołectwa Żelisławie na ich wniosek.
Po raz drugi widziałem się, razem z Przewodniczącym RM, z Prezesem spółki w dniu 05 maja b.r. w Bornem Sulinowie. Na spotkanie otrzymałem zaproszenie drogą e-mailową. Uczestniczyliśmy w nim jako zaproszeni goście i obserwatorzy. Spotkanie miało charakter roboczy. Brali w nim udział potencjalni wykonawcy poszczególnych elementów infrastruktury, czyli: dróg, paszarni, elewatora, ubojni, chlewni, domów mieszkalnych, biogazowi, szklarni, hotelu itd.
Z przebiegu rozmów podczas spotkania wynikło, że potencjalny inwestor ma głęboką świadomość, iż zasadniczym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest złożenie w gminie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia. Dotychczas taki dokument do gminy nie wpłynął.
Typowy, standardowy wniosek o wydanie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest do pobrania na stronach internetowych gminy. Należy podkreślić, że każdy obywatel Polski i UE ma prawo do złożenia takiego wniosku, dotyczącego jakiejkolwiek działki lub nieruchomości położonej na terenie danej gminy, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. W pkt. IV wniosku należy podać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. W przypadku Megafermy, aby burmistrz mógł określić jej wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie przez składającego wniosek (potencjalnego inwestora) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), jako przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
I wójt czy burmistrz, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych we wniosku, nie ma prawa odmówić wydania pozytywnej decyzji. W przeciwnym wypadku sprawa może trafić do sądu.
Ale, wobec trwającej obecnie w mediach (Internet, lokalna prasa) i przysłowiowym maglu nagonki na burmistrza i inwestora, Prezes spółki Progress Poland jest gotów w każdej chwili na spotkanie z mieszkańcami gminy Czaplinek, celem wyjaśnienia istoty inwestycji w różnych, wielowymiarowych aspektach, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane budową i funkcjonowaniem Megafermy. Chociaż na tym etapie procedowania żadne, obligatoryjne konsultacje społeczne nie są wymagane.
Wbrew plotkarskim sugestiom nie podjąłem jeszcze żadnej wiążącej decyzji, ponieważ muszę poczekać na proceduralne i merytoryczne rozstrzygnięcia.

 

 Bardzo proszę o informację na kiedy jest planowana realizacja wykonania drogi bitunicznej dla ulicy Kasztanowa/Czaplinek ?

  1. Czy projekt został już przedłożony i zaakceptowany do budrzetu na rok 2017 ?
  2. Czy jest już znany termin realizacji ?

W odpowiedzi na zapytanie dot. stanu technicznego drogi w ul. Kasztanowej w Czaplinku informuję, co następuje.

Wykonanie budowy drogi jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym znacznych nakładów rzeczowych i finansowych, których nie przewiduje się w budżecie Gminy na 2017 r. Stan techniczny drogi jest Gminie znany. Rutynowe jej monitorowanie jak i informacje przekazywane od mieszkańców ulicy  skutkują podejmowaniem koniecznych działań poprawiających jakość nawierzchni drogowej.  Wykonywanie robót w czasie opadów deszczu, bądź w przypadku gdy korona drogi wykazuje duży stopień wilgotności jest nieuzasadnione, a taką właśnie sytuację mamy w tym konkretnym przypadku. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających wykonanie robót drogowych, na całej długości drogi zostaną wykonane prace w zakresie niezbędnym do utrzymania jej przejezdności. Nie mogę zgodzić się z prezentowanym poglądem, iż prośby mieszkańców ul. Kasztanowej są zbywane, pozostają bez reakcji ze strony Gminy. Przypominam, że cześć pasa drogowego ul. Kasztanowej po którym odbywa się ruch pojazdów został wzmocniony podbudową z gruzu budowlanego i kruszywa łamanego oraz wyprofilowany poprzez nadanie spadku daszkowego, natomiast na pozostałym odcinku drogi o nawierzchni gruntowej pas jezdny został dostosowany na potrzeby ruchu, lecz rozwiązanie to ma charakter tymczasowy, wymagający ciągłej poprawy.  Nadal ta część drogi do czasu jej budowy planowanej w latach 2019-2020 będzie poprawiana, by jej stan techniczny był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców ulicy i użytkowników drogi. 

Wyjaśnienia szczegółowe w zakresie budowy i remontu drogi oraz oświetlenia zostały zawarte  w piśmie kierowanym do mieszkańców z dnia 05.12.2016 r.

Dzień Dobry mam pytanie. Nie mogę sprawdzić listy przydziału mieszkań po zmianie profilu Gminy. Czy taka strona jeszcze istnieje ?


 Informuję, że ostatnio zaktualizowane listy przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych tj. z dnia 2 sierpnia 2016 r. znajdują się na nieistniejącej już, ale nadal aktywnej stronie pod adresem: wrota2.czaplinek.pl w zakładce e-urząd - mieszkania soc. i kom.- lista przydziału mieszkań. Najnowsza aktualizacja list osób ubiegających się o przydział mieszkań zostanie sporządzona do końca lutego 2017 r. i opublikowana na nowej stronie www.czaplinek.pl w zakładce e-urząd.

 Jestem osobą niepełnosprawną mam 1 grupę inwalidzką, na stronie Czaplinka ukazała się informacja o "Warsztatach terapii zajęciowej w Czaplinku" w związku z tym mam pytanie kiedy będzie można się zapisać; kto będzie prowadził zajęcia? Kiedy będzie można uzyskać więcej informacji? I drugie pytanie kiedyś w warsztatach szkolnych bezpłatnie przyjmował radca prawny czy jeszcze jest coś takiego i gdzie?


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku będą funkcjonować w ramach działalności Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie.  Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Małgorzata Wilk tel. 503 097 552.
Bezpłatne porady prawne nadal są prowadzone w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pokój nr 1, na parterze, przy ul. Wałeckiej 57. Radca prawny przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 12.00.

Oprócz tego Gmina Czaplinek od 2011 roku dla swoich mieszkańców prowadzi w lokalu przy ul. Rynek 1, w każdą pierwsza środę miesiąca punkt bezpłatnych porad prawnych. Radca Prawny Pan Tomasz Musiał przyjmuje od godz. 15.00 do 16.00 (w przypadku większej ilości zainteresowanych poradami prawnymi radca pozostaje dłużej).

 Jaki status ma sprawa "nielegalnej wycinki drzew nad jeziorem Czaplino, której dokonano na szkodę Skarbu Państwa"? Czy już jest wyjaśniona? Proszę o informacje w tej sprawie.


W tej sprawie nadal trwają procedury wyjaśniające. W związku ze złożonym przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zawiadomieniem do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim dot. kradzieży drewna na rzecz Skarbu Państwa toczy się postępowanie dotyczące ustalenia sprawcy nielegalnej wycinki. Z chwilą zakończenia postępowania na sprawcę zostanie nałożona kara administracyjna.

 Panie Burmistrzu,
Chciałbym sprawdzić czas reakcji na wpis w zakładce "Zapytaj Burmistrza". Wpis dokonuję o 20.43 19.12.2016.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam


 Zgodnie z treścią regulaminu na odpowiedź pozostawiam sobie okres do 14 dni.