Kormorany

Konferencja  pn. „Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim

Gmina Czaplinek, turystyczne centrum Pojezierza Drawskiego z wybitnymi walorami krajobrazowo – przyrodniczymi, której największym atutem jest jezioro Drawsko od ponad dwudziestu już lat boryka się z problemem szkód wyrządzanych przez kormorany.

Kormorany z narastającą presją opanowują jezioro Drawsko, zakładając gniazda na coraz większej powierzchni Wyspy Bielawy, a obecnie już na sąsiednich, są nie tylko utrapieniem rybaków, niszczą roślinność, zanieczyszczają wodę.

Lokalni rybacy, wędkarze od lat alarmują o szkodliwości jaką dla przyrody, a szczególnie zbiorników wodnych i ichtiofauny niesie, ponad wszelką miarę rosnąca populacja kormorana czarnego. Niestety pomimo tak narastającego problemu i toczonych wokół tego tematu publicznych dyskusji nadal nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, które byłoby odpowiedzią na wciąż zadawane pytanie: czy ograniczyć populację kormorana tak, by nie zagrażał naturalnemu środowisku, czy chronić go dalej i czekać, aż stanie się jeszcze większą plagą, a skutki wynikające z jego szkodliwej działalności zdegradują znaczne obszary, naruszając równowagę ekosystemu.

Dlatego też, Burmistrz Czaplinka, jako gospodarz gminy, której problematyka szkodliwej działalności kormoranów bezpośrednio dotyka odczuwając pilną potrzebę publicznej dyskusji na ten temat 1 czerwca 2017 r. organizuje konferencję adresowaną do wszystkich stron zainteresowanych wpływem działalności kormoranów na szeroko rozumiane środowisko, w tym na rybostan i działalność człowieka (rybactwo, turystyka).

Do dyskusji zaprosił naukowców, ekologów, rybaków, wędkarzy, lokalnych gestorów branży turystycznej, urzędników oraz polityków. O szczegółach konferencji poinformujemy Państwa, po ostatecznym uzgodnieniu jej partnerów, patronów, prelegentów, współorganizatorów i programu.

Zainteresowanych udziałem w konferencji, proszę o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie na adres: sekretarzatczaplinek [dot] pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, Rynek 6, 78-550 Czaplinek.

Ilość miejsc ograniczona.

 Autor: Katarzyna Szlońska, Sekretarz Gminy Czaplinek